GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Bibliografia Regionalna

    Bibliografia Regionalna zaczęła być tworzona w latach 70-tych dwudziestego wieku w formie katalogu kartkowego. Pierwotnie artykuły prasowe  były wycinane i naklejanie na kartki papieru i przechowywane  w teczkach. Powstało 48 teczek zawierających wycinki prasowe z czasopism regionalnych (Dziennik Poznański, Expres Poznański, Gazeta Poznańska, Głos Wielkopolski) oraz prasy ogólnopolskiej.

 

   W latach 1993 do 1999 artykuły prasowe były kserowane i oprawione w roczniki.  

  

   Od 2002 r. Grodziska Biblioteka Publiczna opracowuje „Bibliografię regionalną Grodziska Wielkopolskiego i powiatu grodziskiego” w postaci osobnej komputerowej bazy danych.

   

   Bibliografia swoim zasięgiem obejmująca Grodzisk Wielkopolski i powiat grodziski jest cennym źródłem wiadomości o regionie, zarówno w ujęciu współczesnym, jak i historycznym. Ma na celu zachowanie dorobku myśli, osiągnięć i dokonań lokalnego środowiska. Zaspokaja potrzebę informacji o życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska, służy także do upowszechniania wiedzy o regionie.

 

   Rejestruje wszystkie  artykuły z aktualnie ukazujących się czasopism lokalnych (Dzień Nowotomysko Grodziski, Dzień po Dniu, Powiaty – Gminy, Kurier Lokalny), czasopism archiwalnych (Wiadomości Grodziskie, Panorama Grodziska, Gazeta Grodziska) oraz wydawnictw ogólnopolskich, które mają związek z Grodziskiem Wielkopolskim i powiatem grodziskim, W bazie uwzględnione są również opisy bibliograficzne książek.

  

   Obecnie baza liczy ponad 60 800 opisów bibliograficznych  i obejmuje wszystkie informacje dotycząca miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski  i powiatu grodziskiego.  

    „Bibliografia regionalna Grodziska Wielkopolskiego i powiatu grodziskiego” opracowywana jest w oparciu o oprogramowanie SOWA2/MARC21. Można ją przeszukiwać według różnych kryteriów wyszukiwawczych m.in. autora, tytułu publikacji, tytułu czasopisma, hasła przedmiotowego, osobowego i geograficznego.

 

Przejdź do Bibliografii regionalnej Grodziska Wielkopolskiego i powiatu grodziskiego