GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dział Informacyjno – Bibliograficzny i Wiedzy o Regionie

Pracownicy Działu: Hanna Pauba, Katarzyna Dąbrowska

Siedziba: ul. Kolejowa 12

tel. 612271289

e-mail:

czytelna@bibliotekagrodzisk.pl

owr@bibliotekagrodzisk.pl

 

Do podstawowych zadań Działu  należy obsługa informacyjna indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników Biblioteki polegająca na udzielaniu bieżących informacji ogólnych, bibliograficznych, rzeczowych i faktograficznych w oparciu o księgozbiór podręczny, kartoteki biblioteczne, zbiory regionalne oraz zautomatyzowane bazy danych.

 

Do szczególnych zadań Działu należy:

 

 

W ramach działu Informacyjno – Bibliograficznego i Wiedzy o Regionie działa: Ośrodek Wiedzy Regionalnej.

 

Do zadań Ośrodka Wiedzy Regionalnej należy:

  1.  
  1.