GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Informacje ogólne

O bibliotece

 

Biblioteka jest główną publiczną biblioteką Gminy Grodzisk Wielkopolski. Jej podstawowym celem jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury,

 

Do statutowych zadań Biblioteki należy:

 

 

Terenem działania Grodziskiej Biblioteki Publicznej jest obszar miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski, w granicach której funkcjonuje dziś miejsko – gminna sieć biblioteczna obejmująca:

 

Bibliotekę główną w której mieszczą się m.in.:

 

 

trzy filie biblioteczne w: