GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

RÓWNAĆ SZANSE – 2019. KULINARNY WEHIKUŁ CZASU

     Projekt realizowany w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Na jego realizację Grodziska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w kwocie 8500 zł, która została przyznana ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „RÓWNAĆ SZANSE – 2019” ( https://rownacszanse.pl/o-programie ).

 

Uczestnikami projektu była młodzież w wieku 13-19, a tematem zapomniana kuchnia regionalna, którą uczestnicy poznawali i odkrywali na nowo. Od stycznia do czerwca 2020 r. uczestnicy przeprowadzali wywiady ze starszymi mieszkańcami Grodziska a także szukali przepisów kulinarnych  w starych czasopismach i książkach.

 

    Młodzież nawiązała współpracę z lokalnymi instytucjami zajmującymi się historią regionalną, jak również stowarzyszeniami zajmującymi się między innymi krzewieniem wiedzy kulinarnej. Przy współpracy lokalnych restauracji oraz Kół Gospodyń Wiejskich odbyły się warsztaty kulinarne, podczas których grupa nabyła wiedzę teoretyczną i praktyczną. W efekcie działań  powstał blog kulinarny. Wydano też folder z najciekawszymi przepisami kuchni regionalnej, który w całości został zaprojektowany i opatrzony fotografiami wykonanymi przez uczestników projektu.

   

    Dzięki projektowi młodzież nauczyła się promowania swojej pracy, planowania i systematyczności w realizacji cyklicznych działań, rozwinęła umiejętność pracy w grupie oraz współpracy z dorosłymi osobami.