GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MARIA KONOPNICKA W CYFROWYCH KATALOGACH BIBLIOTECZNYCH

     W dniu 16 listopada odbyły się kolejne trzy lekcje  biblioteczne, których tematem była Patronka Roku 2022 Maria Konopnicka. Tematem pierwszej, w której uczestniczyła grupa młodzieży z klasy VIII c Szkoły Podstawowej nr 2,  była „Twórczość Marii Konopnickiej – wyszukiwanie w zasobach grodziskiej biblioteki”. Tematem dwóch kolejnych lekcji, w których uczestniczyła młodzież z klas VIII a i VIII c Szkoły Podstawowej nr 2, była „Maria Konopnicka w cyfrowych katalogach bibliotecznych”. Uczniowie poznali zasoby naszej biblioteki, zdobyli wiedzę o Marii Konopnickiej oraz umiejętności wyszukiwania informacji w sieci bibliotek cyfrowych.

    Na końcu zajęć został przeprowadzony konkurs z wiedzy o życiu tej polskiej autorki.

Spotkania odbyły się w ramach realizowanego przez Bibliotekę projektu pt. „Literackie Klimaty Lwowa” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, odbywającego się Pod Patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.