GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

GRODZISKIE FORUM LOKALNE

   20 października 2021 roku odbyło się Grodziskie Forum Lokalne, którego celem było m.in poznanie mocnych i słabych stron młodzieży z gminy Grodzisk Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu epidemii oraz izolacji od środowiska, poznanie zasobów i oferty gminy Grodzisk Wlkp. dla młodych ludzi, stworzenie bazy kontaktów pomiędzy osobami, instytucjami współpracującymi z młodzieżą, przygotowanie i opracowanie planu działań na rzecz młodzieży w gminie.

W spotkaniu, które miało charakter warsztatowy wzięli udział przedstawiciele samorządu szczebla gminnego i powiatowego, dyrektorzy szkół, nauczyciele, reprezentacji organizacji stowarzyszeń oraz goście – pan Paweł Walecki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz pan dr Andrzej Zygadło z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Działania związane z diagnozą potrzeb młodych ludzi są kolejnym krokiem w kierunku powołania Grodziskiej Rady Młodzieżowej, do czego w swoim wystąpieniu nawiązał Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan.

Podczas forum zaprezentowały się także dwie grupy młodzieży realizujące aktualnie projekty w ramach programu “Równać Szanse”. 

Organizatorem forum była Grodziska Biblioteka Publiczna a partnerami: Gmina Grodzisk Wielkopolski, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Program Równać Szanse.