GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

BĘDZIE MEDIATEKA !

     Z radością informujemy, że udało nam się uzyskać dotację z Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 499 950,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na obiekt użyteczności publicznej – Mediateka przy ul. Szerokiej 11 w Grodzisku Wielkopolskim”. Pomysł utworzenia w tym miejscu Mediateki powstał pod koniec ub. roku i spotkał się z akceptacją władz samorządowych. Wniosek o dofinansowanie złożyliśmy w październiku 2023 r. w ramach naboru do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 2 “Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

 

    Dzięki tej modernizacji kamienica przy ul. Szerokiej zyska nowe życie. Nie będzie to zwykła biblioteka… Będzie to przestrzeń, która służyć ma nieformalnym spotkaniom, integracji, nauce – oferująca dostęp do wydawnictw, multimediów, interdyscyplinarnych wydarzeń i warsztatów łączących nowe technologie i edukację. 

 

    Chodzi przede wszystkim o dostarczenie użytkownikom, szczególnie młodym ludziom oferty, która jest w stanie zaspokoić ich zamiłowanie do technologii przede wszystkim technologii immersyjnych – wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości, wzmacniających i gwarantujących ciekawsze doświadczenia edukacyjne.

 

     Mamy nadzieję, że z tych rozwiązań korzystać będą nie tylko mieszkańcy, ale także odwiedzający nas turyści, którzy dzięki umiejscowionemu tam Ośrodkowi Wiedzy Regionalnej, który obecnie mieści się w Bibliotece Głównej przy ul. Kolejowej i dosłownie „pęka w szwach”, będą mogli poznać ciekawostki związane z miastem. Tym sposobem Mediateka będzie miała swój udział w promocji miasta i regionu. 

 

    Dziękujemy Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego Piotrowi Hojanowi i Radzie Miejskiej za wsparcie, które odegrało kluczową rolę w osiągnięciu tego sukcesu oraz przeznaczenie środków finansowych na przygotowanie dokumentacji i wkład własny do inwestycji. Pracownikom Urzędu Miejskiego dziękujemy za pomoc w przygotowaniu wniosku.

 

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec br.