GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

“OKNA NA ŚWIAT” – KONKURS JEDNEGO WIERSZA

     Zapraszamy do udziału  w   “III Powiatowym Turniej Jednego Wiersza w Pobiedziskach – Wiersz Okna na świat”. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Vena Pobiedziska z siedzibą w Pobiedziskach Letnisku przy ul. Konwaliowej 27, 62-010 Pobiedziska.

 

Turniej jest realizowany przy udziale środków finansowych Powiatu Poznańskiego i Gminy Pobiedziska. W Turnieju cenne nagrody i zjawiskowe witrażowe statuetki dla laureatów!

 

Partnerem organizacyjnym Turnieju jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego z siedzibą przy ul. Kostrzyńska 21, 62-010 Pobiedziska.

 

Zapraszamy twórców poezji do nadsyłania swoich wierszy.

 

Turniej ma formułę otwartą w dwóch kategoriach – do 15-tu lat i od 16-tu lat.

 

   Wiersze można nadsyłać do 12.11.2021 na adres jedenwierszpobiedziska@gmail.com lub listownie na adres Biuro Konkursu Turnieju Jednego Wiersza:  Biblioteka Publiczna w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 21, 62-010 Pobiedziska z dopiskiem “Jeden wiersz 2021”. Na konkurs można zgłosić tylko wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, wcześniej niepublikowany i nienagradzany w konkursach literackich. Preferowane są krótkie formy poetyckie, których objętość wynosi 1 stronę znormalizowanego maszynopisu w formacie A-4, tj. 1800 znaków ze spacjami. Finał planowany jest na 19.11.2021, wtedy to wszystkie wiersze zostaną opublikowane na fanpagu a 40 finalistów zostanie zaproszonych do osobistego odczytania swojego wiersza podczas uroczystości. W zależności od sytuacji pandemicznej finał będzie miał charakter spotkania na żywo z transmisją na fb i YT  lub online – gdzie wiersze odczyta zaproszony aktor.  Finał ubogaci koncert harfisty Michała Zatora.

 

Regulamin Turnieju  wraz z oświadczeniami  dostępne: http://bppob.pl/turniej-jednego-wiersza-2021/

 

Bieżące informacje o Turnieju: https://www.facebook.com/search/top?q=iii%20powiatowy%20turniej%20jednego%20wiersza%20w%20pobiedziskach