GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Jak zostać czytelnikiem?

 

 

Jak zostać czytelnikiem?

 

Aby zostać czytelnikiem należy:

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) dane osobowe czytelników podlegają ochronie i wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia ochrony udostępnianych zbiorów, dochodzenia roszczeń oraz do celów statystycznych. Na mocy w/w ustawy udostępniane być mogą jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Po dokonaniu formalności zapisu czytelnik otrzymuje KARTĘ CZYTELNIKA i można natychmiast korzystać ze zbiorów i usług biblioteki. KARTA CZYTELNIKA uprawnia do korzystania ze zbiorów i usług we wszystkich działach Grodziskiej Biblioteki Publicznej oraz filiach w Ptaszkowie i os. Wojska Polskiego.