GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PLON NIESIEMY PLON… DOŻYNKI NA STAREJ FOTOGRAFII

     Zapraszamy do obejrzenia wystawy archiwalnych fotografii, plakatów i zaproszeń z uroczystości corocznych dożynek obchodzonych w miejscowościach Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Wystawa prezentowana jest w Galerii Biblioteki przy ul. Kolejowej 12 w okresie od 25 sierpnia do 10 września br.

 

Dożynki to najważniejsze święto dla wszystkich, którzy związani są z ziemią i jej plonami. Obchody tego wydarzenia przypadają na czas, gdy pustoszeją pola, a praca na nich dobiega końca. Jest to pora pełna radości i dumy z dobrze wykonanej pracy oraz czas, gdy ludzie wsi mogą odpocząć i pomyśleć o przyjemnościach.

Oczywiście tak naprawdę praca na farmach i w gospodarstwach rolnych nigdy się nie kończy, lecz koniec żniw daje pewne wytchnienie. Gdy zebrane zboże leżało bezpiecznie w silosach, rolnicy i ich rodziny mają wyjątkową okazję do świętowania

Zakończenie zbiorów celebruje się od niepamiętnych czasów. Niemal od chwili, gdy ludzie nauczyli się uprawiać ziemię. W czasach, gdy gospodarka rolna była jeszcze w powijakach, a na zbiory czyhało wiele niebezpieczeństw, udane żniwa były wielkim wydarzeniem. Słabe zbiory oznaczały nie tylko brak dochodów, jak obecnie, ale mogły skazać całą społeczność na głód lub nawet śmierć podczas nadchodzącej zimy.

Nie dziwi, więc fakt, że w chwili, gdy magazyny wypełniły się jedzeniem, dawni mieszkańcy wsi wyrażali swoją radość przez urządzanie zabaw i ceremonii mających podziękować bogom za opiekę. Innym powodem było uproszenie tych ostatnich o podobną pomoc w roku następnym.