GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Ośrodek Wiedzy Regionalnej

ul. Kolejowa 12
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 612271289

 

e-mail: owr@bibliotekagrodzisk.pl

 

Pracownicy: Hanna Pauba, Katarzyna Dąbrowska

 

     Ośrodek Wiedzy Regionalnej działa w strukturze Działu Informacyjno –  Bibliograficznego i Wiedzy o Regionie. Gromadzi i udostępnia na miejscu wszelkie wydawnictwa dotyczące Grodziska Wielkopolskiego i powiatu grodziskiego. Są to głównie książki, czasopisma (prasa lokalna, gazetki szkolne, parafialne) oraz tzw. Dokumenty życia społecznego, które opracowuje w systemie komputerowym  SOWA2/MARC21.

 

Zasady korzystania ze zbiorów
Wszystkie zbiory regionalne udostępniane są wyłącznie na miejscu. O możliwości i sposobie kopiowania udostępnianych materiałów decyduje bibliotekarz. Pracownicy działu udzielają informacji na miejscu lub telefonicznie.

 

Formy pracy

 

 

Ośrodek Wiedzy Regionalnej tworzy Grodziską Galerię Fotografii Archiwalnej dzięki której użytkownicy poznać mogą nieistniejącą już infrastrukturę  miasta i wydarzenia – przeszłość zachowaną na archiwalnych fotografiach, których autorami i uczestnikami byli nasi rodzice i  dziadkowie.

 

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów regionalnych.

 

Zwracamy się także z prośbą o pomoc w ich gromadzeniu tj. przekazywanie wszelkich dokumentów i pamiątek, zwłaszcza fotografii dokumentujących naszą regionalną przeszłość. Rozumiejąc, że nie zawsze chcecie się Państwo rozstawać z rodzinnymi pamiątkami prosimy o umożliwienie wykonania ich cyfrowych kopii.