GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

LITERACKI ESCAPE ROOM

     W sobotę, 15 maja w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek  odbył się Rodzinny Literacki Escape – room. Gra polegała na odnalezieniu i rozwiązaniu  zaszyfrowanych zagadek ukrytych w przestrzeni budynku całej biblioteki. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko znajomością lektur i książek , z którymi głównie były związane przygotowane zadania i łamigłówki, ale też kreatywnością, spostrzegawczością, umiejętnością samodzielnego myślenia a przede wszystkim pracą zespołową. Uczestnicy mieli do odnalezienia miedzy innymi tajemniczy list, starą skrzynkę z ukrytą wiadomością, dokumenty życia społecznego. Musieli poradzić sobie także z alfabetem morsa czy z zakodowana wiadomością na starej maszynie do pisania.  Do wspólnej zabawy zgłosiły się 4 drużyny/rodziny. Wszyscy uczestnicy ukończyli escape – room , skompletowali puzzle dzięki którym ułożyli hasło podsumowujące grę : ,,Znajdziesz mnie w Grodziskiej Bibliotece” i odnaleźli ukryty w skrzyni skarb – nowości książkowe.