GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

BIBLIOTEKA – ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU

     Hasłem tegorocznego XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2022, organizowanego przez  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w dniach 8-15 maja, jest „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.

Tydzień Bibliotek  to program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Zapraszamy do aktywnego udziału w naszych wydarzeniach. Szczegółowe informacje już wkrótce.